JetŞube Üyelik Sözleşmesi


Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan ekleri, JetŞube ile internet sitesine üye olacak kullanıcı arasında, üyelik esnasında onaylanması suretiyle kurulmaktadır.

Siteye üye olacak kullanıcı, işbu sözleşme içeriğinin tamamı, üyelik sırasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Site: www.jetsube.com, isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini ifade eder.

Üye: Site’ye üye olarak, Site’nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Üye E-posta adresi: Üye’lerin Site hizmetlerinden faydalanma amacıyla kullandıkları üye kimlik adı yerine geçen e-posta adresini ifade eder.

Şifre: Site'ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi ve Site’nin talep ettiği herhangi bir aşamada kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan grubu ifade eder.

Site Hizmetleri: Üye’lerin, JetŞube Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan işlemleri gerçekleştirebilmeleri için JetŞube tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusunu, kullanıcıların Site’ye üye olması, Site’de üyelere sunulan hizmetler, üyelerin site tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla şart ve koşulların tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

JetŞube Üyelik Sözleşmesi, ekleri, site içerisinde üyelik, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı işbu sözleşmenin kapsamını oluşturmaktadır.

JetŞube Üyelik Sözleşmesi’nin kabulü; üyelerin, Site içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir. JetŞube, Site ’de yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site ’de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Üyelik Hizmetin Kapsam ve Koşulları

Site ’ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin gereğince kullanıcı üyelikten uzaklaştırılmış ise yeniden üye olamaz.

Site ’ye üyelik, kullanıcı tarafından Site’nin ilgili bölümünde yer alan üyelik bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ile tamamlanmaktadır.

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, JetŞube tarafından sunulan hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından, Site hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye’lerin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması gibi durumlar nedeniyle, Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan JetŞube sorumlu değildir.

Üye, İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin sitenin mobil ortam dahil tüm mecralarda geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

JetŞube Üyelik Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerin kısmen ve/veya tamamen devri, JetŞube’nin yazılı onayına tabidir. JetŞube tarafından yazılı onay verilmeksizin yapılan aksi yöndeki işlemler geçersizdir.

Üye’ler, Site’de tanımlamış oldukları kişisel bilgilerin tamamının (üye, trafik bilgileri, IP bilgileri vb.) JetŞube tarafından saklanacağını kabul ve beyan eder.

JetŞube tarafından gerçekleştirilen kampanya, çekilişlere katılım amacıyla Üye tarafından Site’nin ilgili bölümüne eklemiş olduğu üye bilgileri, JetŞube tarafından ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir. Üye, bu nedenle JetŞube’den herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

Üye, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelere uygun davranacağını, herhangi bir hükme aykırı davranması nedeniyle JetŞube’nin zarara uğraması durumunda JetŞube tarafından herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın ortaya çıkan zararını derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

JetŞube, üyelerine tanıtım ve bilgilendirme niteliği taşıyan içerikler gönderebilir. Üye, bu sözleşme ile JetŞube tarafından her türlü mecradan kendilerine içerik/mesaj gönderimine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, bu içeriklerin gönderimi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Üye, gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri, gerek Gizlilik Politikası’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, kendisine ait gizli/ticari/özel bilgilerin, JetŞube tarafından resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Üye, bu nedenle, JetŞube’den hiçbir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

JetŞube'nin Hak ve Yükümlülükleri

JetŞube, Üye’lerin satmış oldukları ürün/hizmetlerin ödemelerini sözleşme dışı üçüncü kişilerden kredi kartı, mail order, PayPal üzerinden yapabilmelerine olanak sağlayan bir tahsilat uygulamasıdır. JetŞube, kredi kartı ile yapılacak ödeme işlemlerinde, Üye’lere ait sanal pos üzerinden gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. JetŞube, Üye’lerin Site üzerinden gerçekleştirecekleri ödeme işlemlerinin hiçbirinde sanal pos hizmeti vermemektedir.

JetŞube, üyelerin kredi kartı ile gerçekleştirdiği işlemlerde kredi kartı bilgilerini, banka bilgilerini; üyelerin mail order ile gerçekleştirdiği işlemlerde kredi kartı bilgilerini sisteminde tutmamakta / kayıt altına almamaktadır.

JetŞube, Üye’lerin gerçekleştirdikleri tüm ödeme işlemleri için SSL sertifikası ile güvenlik sağlamaktadır.

JetŞube Site’de sunulan hizmet ve içerikleri değiştirebilme hakkını saklı tutar. JetŞube, bu hakkı herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanma hakkına sahiptir. Üye’ler, JetŞube tarafından bildirilecek bu değişiklik ve düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür. JetŞube tarafından Üye’lerden talep edilen değişiklik ve düzenlemelerin, Üye’ler tarafından yerine getirilmemesi durumunda JetŞube’nin uğrayacağı her türlü zarardan Üye’ler sorumludur.

Üye’ler ve JetŞube, hukuken bağımsız taraflar olup, işbu Üyelik Sözleşmesi ile taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi işveren ilişkisi doğmamaktadır.

Üyelik, e-posta adresi ile gerçekleşmektedir. Üye’lerin, Site’ye üye olduktan sonra ödeme sistemlerini aktif olarak kullanım amacıyla belirlemiş oldukları “işletme adı” işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine tabidir. Üyeler, gerek “işletme adı” belirlerken üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ve ticari ünvanlarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde JetŞube, Üye’nin bu bilgilerini düzeltilmesini talep edebileceği gibi, üyenin üyeliğini durdurma hakkına sahiptir.

Üye’nin, işbu üyelik sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle JetŞube’nin maddi-manevi zarara uğraması durumunda, bu zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır. Site’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, jetŞube Üyelik Sözleşmesi durma süresince askıda kalacaktır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üye'ler bir tazmin talebinde bulunamaz.

İşbu Sözleşme, Site'de yapılan faaliyetin JetŞube tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, JetŞube işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup, bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Üye’ler, JetŞube tarafından sunulan bilgileri, telif haklarına tabi olan tüm çalışmalarını, hizmetlerini, paylaşamaz, satamaz, çoğaltamaz, bunları kullanarak çalışmalar yapamaz, dağıtamaz veya başkasının JetŞube hizmetlerine erişimine ve kullanımına izin veremez. Aksi bir durumun ortaya çıkması halinde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğramış olduğu zararlar nedeniyle JetŞube’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri ve sair her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumludur.

JetŞube hizmetleri, bilgileri, telif haklarına ilişkin çalışmalar, JetŞube ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Ücretlendirme

JetŞube tarafından Site’de ücretsiz olduğu belirlenen hizmetler Üye’lere bedelsiz olarak sunulmaktadır. Ücretli hizmetlerin; hizmet bedelleri dahil tüm bilgiler ayrıntılı olarak Üye’ye hizmet kullanımı öncesinde bildirilir. Aksi belirtilmediği sürece, Site’de belirtilen tüm hizmetler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası (TL) olarak belirlenmiştir.

Mücbir Sebep

JetŞube, Site'nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecek olup, bu ve bunun gibi durumlar, JetŞube için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyeceği gibi bu durumlar nedeniyle JetŞube’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Sözleşme Değişiklikleri

JetŞube, işbu üyelik sözleşmesi ve eklerini; herhangi bir zamanda Site’de ilan etmek koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmenin değiştirilen maddeleri, değişiklik tarihinde yürürlüğe girecek, değişikliğe uğramayan diğer hükümler ise yürürlükte kalmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi’nin, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilmesi mümkün değildir.

Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu üyelik sözleşmesi, üyelik devam ettiği sürece hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Üyelik Sözleşmesi, üyenin kendi isteği ile üyeliğini durdurması ve/veya iptal talebinde bulunması nedeniyle sona erebileceği gibi aşağıda sayılan hallerin ortaya çıkması neticesinde JetŞube tarafından, önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak durdurulabilir ve/veya sona erdirilebilir. Üyelik Sözleşmesi feshedilen üyeler JetŞube’den herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi fesih nedenine bağlı olarak JetŞube’nin uğradığı her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyeliğin feshedilmesi veya durdurulması durumunda, Üye'nin, JetŞube’den mevcut bir alacağı olması halinde, JetŞube bu tutarı muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 45 gün alıkoyma hakkına sahiptir.

Aşağıda sayılan hallerde, JetŞube, Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:

a) Üye’nin JetŞube Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası’na aykırı hareket etmesi.

b) Üye’lerin JetŞube’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, genel üyelik kurallarına aykırı hareket etmesi.

c) Üye’lerin JetŞube Hesapları üzerinden JetŞube çalışanlarına onur kırıcı/hakaret içerikli/genel ahlak kurallarına aykırı mesajlar göndermesi.

d) Üye’lerin, kendilerine ait olmayan kimlik, iletişim, kredi kartı bilgileri ile işlem yapması.

e) Üye tarafından, Jetşube üyeliğinin, şifresinin ya da üyelikte kullandığı herhangi bir bilginin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğinin bildirilmesi.

f) Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenerek sözleşmenin feshi sonucunu doğuran diğer tüm haller.

Uygulanacak Hukuk

JetŞube ile Üye arasında doğacak her türlü ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup, ihtilafların çözüm mahalli İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

Gizlilik

Üye’lere ilişkin bilgi ve kayıtlar JetŞube tarafından belirlenen ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlere uygun olarak kullanılabilir. Bu bilgilerin saklanması ve korunması Gizlilik Politikası’nda düzenlenmiş olup, işlem bilgileri, üye bilgilerini, trafik bilgilerini Üyelik Sözleşmesi ve gizlilik politikasında esas alınan durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacak ve kullandırmayacaktır.

Sözleşmenin Ekleri

Üye’ler, bu maddede tanımlanan düzenleme ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi ‘nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Üye’ler, aşağıda yer alan ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan kuralları da okuduklarını ve anladıklarını kabul ederler.

İşbu Üyelik sözleşmesi, 2014 tarihinde Site’de kayıt olan ve bu tarihten sonra kayıt olacak tüm üyeler açısından geçerlilik kazanmaktadır.

Sözleşme Ekleri

Gizlilik ve Güvenlik

Anasayfaya Dön